វិធីតម្លើង Theme លើទូរស័ព្ទ iPhone ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak

Installing themes on your iPhone without a jailbreak
Feature article | កក្កដា ៤, ២០១៦ ០៩:២៩ ព្រឹក

1. មុនដំបូង សូមចូលទៅកាន់ http://iskin.tooliphone.net

 

iSkin web page in Safari

 

2. បន្ទាប់មក អូសអេក្រង់ចុះមកក្រោម រួចចុចលើ Browse All Themes

 

iSkin browse all themes

 

3. បន្ទាប់មកទៀត ជ្រើសរើស Theme ដែលចង់ Install

 

4. ចុចលើ Application Icons

 

iSkin select app icons list

 

5. ចុចលើ Icon ទាំងឡាយណា ដែលចង់តម្លើងលើ Home Screen

 

6. ទាញអេក្រង់ចុះក្រោម ហើយចុចលើ Install Icons

 

iSkin Install icons and wait

 

7. ចុចលើ Install ហើយវាយបញ្ចូល Passcode

 

8. ចុចលើ Install ម្ដងទៀត

 

iSkin install profile 1

 

iSkin install profile 2

 

9. ចុចលើ Done

 

10. វានឹងលោតចូលមកកាន់ Safari វិញ ហើយបង្ហាញពាក្យថា Installation in Progress

 

iSkin Installation in Progress

 

11. ក្រោយតម្លើងរួច សូមត្រឡប់ទៅកាន់ Home Screen ពេលនោះ លោកអ្នកនឹងសង្កេតឃើញ Theme ថ្មី

 

iSkin themed app icons

 

ប្រភពៈ www.idownloadblog.com

loading...
 

5 thoughts on “វិធីតម្លើង Theme លើទូរស័ព្ទ iPhone ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak”

Leave a Reply

Your email address will not be published.