6 តិចនិចក្នុងការប្រើប្រាស់ FB Messenger លើទូរស័ព្ទ iPhone ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

banner5
Feature article | មិថុនា ១, ២០១៦ ០៧:៣៧ ព្រឹក

1. បិទ Notification និងសម្លេង Chat

 

សូមចូលទៅកាន់ Settings -> Notification -> Messenger -> ត្រង់ Allow Notification និង Sounds សូមទាញរបារមកឆ្វេងដៃ ដើម្បីបិទដំណើរការ

 

facebook messenger notifications

 

2. Block មិត្តភក្តិណាម្នាក់

 

facebook messenger block

 

សូមចូលទៅកាន់ការសន្ទនារបស់មិត្តភក្តិដែលត្រូវការ Block ហើយចុចលើឈ្មោះរបស់មិត្តភក្តិនៅផ្នែកខាងលើ រួចចុចលើ Block។ ចុងក្រោយ ត្រង់ Block Messages សូមទាញរបារមកស្ដាំដៃ ដើម្បីបើកដំណើរការ។

 

3. ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ ឬ Emoji និងដាក់រហស្សនាមឲ្យមិត្តភក្តិ

 

facebook messenger customization

 

សូមចូលទៅកាន់ការសន្ទនារបស់មិត្តភក្តិដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ក្នុងទំព័រសន្ទនា ហើយចុចលើឈ្មោះរបស់មិត្តភក្តិនៅផ្នែកខាងលើ។ សូមចុចលើ Emoji ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ Emoji ឬចុចលើ Color ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពណ៌។ ប្រសិនបើចង់ដាក់រហស្សនាមឲ្យមិត្តភក្តិ សូមចុចលើ Nicknames ហើយចុចលើ Set Nickname រួចបំពេញរហស្សនាមក្នុងចន្លោះ និងចុចលើ Save ជាការស្រេច។

 

4. សន្ទនាជាមួយមិត្តភក្តិជាក្រុមដែលមានសមាជិកដល់ទៅ 50 នាក់

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលវិធីសន្ទានាជាមួយមិត្តភក្តិជាក្រុមក្នុងកម្មវិធី Facebook Messenger។

 

5. Chat ជាមួយ Bot ក្នុង Facebook Messenger

Shop-Spring

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលវិធី Chat ជាមួយ Bot ក្នុង Facebook Messenger។

 

6. ផ្ញើ Maps ទៅឲ្យមិត្តភក្តិ ដើម្បីប្រាប់ទីតាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅ ដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកគ្នា

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីមើលវិធីផ្ញើ Maps ទៅឲ្យមិត្តភក្តិ។

loading...
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.