ឡូយ! កម្មវិធី Huawei CARNIVAL បញ្ចុះតម្លៃទូរស័ព្ទ និងថេបប្លែតច្រើនមិនធ្លាប់មាន

MP
ព័ត៌មានជាតិ | កក្កដា ២, ២០១៨ ០១:២៤ ល្ងាច

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Huawei បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីប្រម៉ូលសិនអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានពីមុនឲ្យឈ្មោះថា បភើប្រូម៉ូសិន Huawei CARNIVALដោយមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃចំពោះស្មាតហ្វូន និងថេបប្លែតជាច្រើនម៉ូឌែល។

លោក Jeff Yang នាយកចែកចាយស្មាតហ្វូនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កម្មវិធីស៊ូបភើប្រូម៉ូសិន Huawei CARNIVAL គឺជាកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនដំបូងបង្អស់ ល្អជាងគេ និងចំណេញច្រើនជាងគេ សម្រាប់អតិថិជនដែលជាវស្មាតហ្វូន និងថេបប្លេតទាន់ប្រូម៉ូសិនរបស់យើង ស្របតាមការសំណូមពររបស់អតិថិជន។ អតិថិជនអាចប្រញាប់រួសរាន់ទៅកាន់ហាងលក់ទូរស័ព្ទ, ហាងដែលមានបុគ្គលិកលក់ និងហាងដែលមានស្លាកសញ្ញា Huawei នៅក្បែរលោកអ្នកជាងគេ។

Super-promotion-Carnival_A2-01

នាយកចែកចាយស្មាតហ្វូនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានតាមការបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីស៊ូបភើប្រូម៉ូសិន Huawei CARNIVAL ៖

  • រាល់ការជាវស្មាតហ្វូន កាមេរ៉ា ៤ Huawei nova 2i តម្លៃសល់ត្រឹមតែ ២៦៩ ដុល្លារ នឹងទទួលបានកាដូពិសេសរួមមាន កាសស្តាប់ត្រចៀកធំ កែវទឹក ក្រវិលទ្រទូរស័ព្ទ ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង់ ៨សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវស្មាតហ្វូន កាមេរ៉ា៤ ថាមពលថ្ម ៤០០០ អំពែម៉ោង Huawei Y9 2018 តម្លៃសល់ត្រឹមតែ ២២៩ដុល្លារ នឹងទទួលបានកាដូពិសេសរួមមាន ស្គ្រីនការពារ, កាសស្តាប់ត្រចៀកធំ ដបទឹក ក្រវិលទ្រទូរស័ព្ទ ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង់ ៨សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីកាមេរ៉ា៣ Huawei Y7 Pro 2018 តម្លៃ ១៨៩ដុល្លារ នឹងទទួលបានកាដូពិសេសរួមមាន ស្គ្រីនការពារ, កាសស្តាប់ត្រចៀកធំ ដបទឹក ក្រវិលទ្រទូរស័ព្ទ ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង់ ៤សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មី Huawei Y6 Prime 2018 តម្លៃ ១៤៩ ដុល្លារ នឹងទទួលបានកាដូពិសេសរួមមាន ស្គ្រីនការពារ, កែវទឹក, ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង់ ៤សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មី Huawei Y5 Prime 2018 តម្លៃ ១២៩ដុល្លារ នឹងទទួលបានកាដូពិសេសរួមមាន ស្គ្រីនការពារ, កែវទឹក, ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង់ ៤សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវស្មាតហ្វូន Huawei Y3 2017 តម្លៃ ៨៩ដុល្លារ និង Huawei Y3 2018 តម្លៃ ៩៩ដុល្លារ នឹងទទួលបាន ស្គ្រីនការពារ, ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង់ ៤សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវ ស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មី Huawei P20 តម្លៃត្រឹមតែ ៦៨៩ដុល្លារ និង P20 Pro តម្លៃត្រឹមតែ ៨៥៩ដុល្លារ ថែម កាស Wireless Huawei FreeBuds, ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំហ្មង ១២ & ២៤ សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវថេបប្លេត Huawei T3 Plus តម្លៃ ១៨៩ដុល្លារ ថែម កាសប្លូធូ, សំបកថេបប្លេត, ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង ៤សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវថេបប្លេត Huawei T3 7 (RAM: 1G, ROM: 8G)តម្លៃ ៩៩ដុល្លារ ថែមស្គ្រីនការពារ, សំបកថេបប្លេត, ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង ៤សប្តាហ៍។
  • រាល់ការជាវថេបប្លេត Huawei T3 7 (RAM: 2G, ROM: 16G) ម្លៃ ១៤៩ដុល្លារ ថែមស្គ្រីនការពារ, សំបកថេបប្លេត, កាសប្លូធូ ស៊ីមស្មាត និងកញ្ចប់ធំម្ម៉ង ៤សប្តាហ៍។

Super promotion Carnival_A5-02

ប្រញាប់រួសរាន់ឡើងទាន់ ស៊ូបភើប្រូម៉ូសិន Huawei CARNIVAL ហើយលោកអ្នកអាចសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈហាងលក់ទូរសព្ទនានាដែលមានស្លាកសញ្ញា ឬបុគ្គលិកលក់ Huawei៕

 

 

 

loading...