រំលងមួយថ្ងៃ Cellcard ប្រគល់រង្វាន់ ១ ម៉ឺនដុល្លារជូនអ្នកមានសំណាង

25445411_1410207895744539_1114788130_o
ព័ត៌មានជាតិ | ធ្នូ ១៨, ២០១៧ ០៩:២៩ ព្រឹក

ក្រុមហ៊ុន Cellcard នៅថ្ងៃទី15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១ ម៉ឺនដុល្លារ ដល់អតិថិជន ដែលបានឈ្នះពីកម្មវិធី ”ផ្ញើសារដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ ១ម៉ឺនដុល្លារ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ”។

ជាក់ស្តែងនៅរសៀលនេះ ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានប្រគល់រង្វាន់ ទៅដល់អតិថិជនមួយរូប ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ១ម៉ឺនដុល្លារ បានទៅលើ លោកឡឹក សារុំ  ខេត្តសៀមរាប។

ពីមួយសប្តាហ៍ ទៅមួយសប្តាហ៍ ក្រុមហ៊ុន CellCard បានចំណាយទឹកប្រាក់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ ទៅដល់អតិថិជន របស់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard ដើម្បី លើកទឹកចិត្ត ចំពោះអតិថិជនខ្លួន ឲ្យមានសំណាង ក្លាយជាអ្នកមាន ដោយគ្រាន់តែខលទៅ ៨៨៨៨ ឬ ផ្ញើសារទៅកាន់ ១០k ទៅ ៨៨៨៨ តែប៉ុណ្ណោះ៕

loading...