ទឹកប្រាក់ 14 ម៉ឺនដុល្លារ ត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកមានសំណាងពីកម្មវិធី 10K

22091691_1341449002620429_738337339_n
ទូទៅពីសង្គម | កញ្ញា ២៩, ២០១៧ ១០:៤៩ ព្រឹក

ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ 14 ម៉ឺុនដុល្លារជូនអ្នកមានសំណាងពីកម្មវិធី 10K កាលពីថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ម្សិលមិញ។

22140071_1341448962620433_44541322_o

អ្នកមានសំណាងទី 01 មានឈ្មោះ ជៀប កុសល់ បានឈ្មះប្រាក់ 7 ម៉ឺុនដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី 15 កញ្ញា និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ ទួត ម៉ូរីយ៉ាណា ឈ្នះទឹកប្រាក់ 7 ម៉ឺុនដុល្លារ កាលពីថ្ងៃទី 22 កញ្ញា 2017។ អ្នកមានសំណាងទាំង 2 ក៏បានផ្តាំផ្ញើទៅ កាន់អតិថិជនផ្សេងទៀត ដែលពុំទាន់ត្រូវរង្វាន់ សូមឲ្យខិតខំព្យាយាមលេងបន្តទៀត កុំអស់សង្ឃឹម ពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសែលកាត តែងតែផ្តល់រង្វាន់ជូន អតិថិជនពិតប្រាកដ ៕

loading...