អ្នកត្បូងឃ្មុំឈ្នះ 7 ម៉ឺនដុល្លារពីសែលកាត

Cellcard-10K
ព័ត៌មានជាតិ | សីហា ១០, ២០១៧ ០៩:២៩ ព្រឹក

កាលពីថ្ងៃទី 09 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017 នេះ ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់ 7 ម៉ឺនដុល្លារជូនអ្នកមានសំណាង មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោយបានឈ្នះកាលពីថ្ងៃទី 03 ខែសីហា។

អ្នកមានសំណាងមានឈ្មោះថា ជួប សុខភ័ណ ជាអ្នកលក់ដូរ។ លោក បន្ដថា ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ គ្រាន់តែសរសេរថា «10K» រួចផ្ញើទៅកាន់ លេខ 8888 នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ផ្ញើត្រឡប់មកវិញ ឬលោកអ្នកគ្រាន់តែ ខលទៅកាន់លេខ 8888 នឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ៕

loading...