មន្រ្ដីរាជកាម្នាក់ 5 ម៉ឺុនដុល្លារពី Cellcard

OK
ព័ត៌មាន | មិថុនា ១៦, ២០១៧ ០៥:១២ ល្ងាច

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនា ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់ 5 ម៉ឺនដុល្លារ ទៅមន្រ្ដីរាជកា ម្នាក់រស់នៅខេត្តព្រៃវែង បានឈ្នះ  ក្នុងកម្មវិធី កម្មវិធី 10K តាមរយៈការផ្ញើសារ ឬតេទៅ 8888 កាលពីថ្ងៃទី 08 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017។

អ្នកមានសំណាងមានឈ្មោះ ផន ភាព បានឱ្យដឹងថា វាជាសំណាង និងការឈ្នះរង្វាន់ពិតៗ  ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមានសំណាងដូចរូបខ្ញុំផងដែរ។ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 1 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃពី ក្រុមហ៊ុនសែលកាត គឺគ្រាន់តែសរសេរថា «10K» រួចផ្ញើទៅកាន់ លេខ 8888 នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ផ្ញើត្រឡប់មកវិញ ឬលោកអ្នកគ្រាន់តែ ខលទៅកាន់លេខ 8888 នឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ៕

loading...