ជាងមាស ម្នាក់ឈ្នះទឹកប្រាក់ 8 ម៉ឺុនដុល្លារពី Cellcard

8K-Cellcard
ទូទៅពីសង្គម | មិថុនា ១៤, ២០១៧ ០៩:៤៧ ព្រឹក

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានប្រគល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់ 8 ម៉ឺនដុល្លារ ទៅជាងធ្វើមាស ម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានឈ្នះ  ក្នុងកម្មវិធី កម្មវិធី 10K តាមរយៈការផ្ញើសារ ឬតេទៅ 8888 កាលពីថ្ងៃទី 08 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017។

អ្នកមានសំណាងមានឈ្មោះ តោក បូរ៉ុម បានឱ្យដឹងថា វាជាសំណាង និងការឈ្នះរង្វាន់ពិតៗ  ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមានសំណាងដូចរូបខ្ញុំផងដែរ។ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 1 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃពី ក្រុមហ៊ុនសែលកាត គឺគ្រាន់តែសរសេរថា «10K» រួចផ្ញើទៅកាន់ លេខ 8888 នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ផ្ញើត្រឡប់មកវិញ ឬលោកអ្នកគ្រាន់តែ ខលទៅកាន់លេខ 8888 នឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ៕

loading...