វិធីងាយៗក្នុងការត្រួតពិនិត្យថ្ងៃផុតកំណត់នៃការធានារបស់ Apple លើ iPhone, iPad និង Mac តាមរយៈកុំព្យូទ័រ PC

Your Service and Support Coverage
Feature article | មិថុនា ១៣, ២០១៧ ០២:៣៧ ល្ងាច

វិធីឆែកមើល Serial Number លើ Mac និង iPhone

  • Mac: ចុចលើរូប Apple ឆ្វេងដៃផ្នែកខាងលើ -> About this Mac -> Serial Number

Serial-number-Mac-screenshot-01

Serial-number-Mac-screenshot-02

  • iPhone & iPod & iPad: ចូលទៅកាន់ Settings -> General -> About -> Serial Number

 

វិធីឆែកមើលថ្ងៃផុតកំណត់នៃការធានា

1. មុនដំបូង សូមចូលទៅកាន់ Check Your Service and Support Coverage

2. បន្ទាប់មក វាយបញ្ចូល Serial Number និង Code ដែលវ៉ិបសាយផ្ដល់ឲ្យ ហើយចុច Continue

3. បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ Continue ហើយវាយបញ្ចូល Apple ID និង Password

4. ជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលបានទិញទូរស័ព្ទ iPhone, iPadMac

AppleCare-warranty-website-Mac-screenshot-01

5. គេហទំព័រនឹងបង្ហាញថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលនឹងផុតកំណត់នៃការធានា

Step 5 Your Service and Support Coverage copy

ប្រភព: Beartai

loading...